mua nấm linh chi tại Đà Nẵng

Mua nấm linh chi tại Đà Nẵng

Mua nấm linh chi tại Đà Nẵng Khách hàng: Tôi ở Đà Nẵng không biết có đại lý nào ở đây để tôi có thể ghé qua mua nấm linh chi tại Đà nẵng của bên cty hay không?   Trả lời: Hiện tại, Nấm linh chi Chính Phương chưa có đại lý tại Đà…