Cách ngừa bệnh ung thư

Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bệnh ung thư muốn biết nguyên nhân nào đích thực gây nên những tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao, để đưa ra cách ngừa bệnh ung thư. Và các nghiên cứu đã đưa ra kết luận răng: “Chúng ta có rất nhiều dữ kiện chứng tỏ…