Daily Archives: 04.11.2015

Bào tử linh chi

Bào tử linh chi Chính Phương

Khách hàng: Tôi uống cũng mấy loại nấm linh chi cả Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật nhưng có điều tôi thắc mắc là tại sao nấm linh chi Việt Nam có nhiều phấn bào tử linh chi trên tai nấm, còn nấm linh chi Hàn Quốc lại không có, còn nấm linh chi Nhật Bản […]